Xử lý tình huống thầu

Xử lý tình huống trong đấu thầu
Xử lý tình huống trong đấu thầu
  • Xử lý tình huống thầu
  • 09 tháng 6, 2011

Xử lý tình huống trong đấu thầu quy định tại Điều 70 của Luật Đấu thầu được thực hiện như sau:1. Trường hợp có lý do cần điều chỉnh giá gói thầu hoặc nội dung gói thầu, chủ đầu tư ...

Danh mục

Loading...