Chị Định Thầu

Chỉ định thầu rút gọn
Chỉ định thầu rút gọn
 • Chị Định Thầu
 • 04 tháng 1, 2015

Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ.Theo phản ánh của Công ty, Dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Đấu thầu trước đó có quy định hạn mức chỉ định thầu theo quy trình ...

Chỉ định thầu khi nào?
Chỉ định thầu khi nào?
 • Chị Định Thầu
 • 04 tháng 1, 2015

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 56 của Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu (sau đây viết tắt là Nghị định 63/CP), các ...

Chỉ định thầu
Chỉ định thầu
 • Chị Định Thầu
 • 07 tháng 10, 2014

Bộ Kế hoạch và Đầu tư giải đáp thắc mắc  về việc áp dụng hình thức chỉ định thầu.Ảnh minh họaTheo phản ánh của ông Trần Tuấn Anh, điểm e, khoản 1, Điều 22 Luật Đấu ...

Chỉ định thầu phù hợp
Chỉ định thầu phù hợp
 • Chị Định Thầu
 • 07 tháng 10, 2014

Áp dụng quy trình chỉ định thầu phù hợp theo quy định tại Khoản 2 Điều 56 của Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà ...

Các trường hợp được chỉ định thầu
Các trường hợp được chỉ định thầu
 • Chị Định Thầu
 • 28 tháng 6, 2011

Việc áp dụng hình thức chỉ định thầu phải được phê duyệt trong kế hoạch đấu thầu trên cơ sở tuân thủ quy định tại Điều 20 của Luật Đấu thầu và Điều 101 của Luật Xây dựng.Các ...

Quy trình chỉ định thầu
Quy trình chỉ định thầu
 • Chị Định Thầu
 • 28 tháng 6, 2011

Quy trình thực hiện chỉ định thầu đối với một gói thầu (trừ gói thầu có giá dưới 150 triệu đồng), bao gồm: Lập và phát hành hồ sơ yêu cầu; Chuẩn bị hồ sơ đề xuất;

Về quy định Chỉ định thầu tại Điều 41 NĐ85/CP
Về quy định Chỉ định thầu tại Điều 41 NĐ85/CP
 • Chị Định Thầu
 • 10 tháng 6, 2011

Hỏi:Về quy trình Chỉ định thầu (CĐT) quy định tại Điều 41 NĐ85/CP khoản 2 (quy trình rút gọn) không quy định phải thẩm định kết quả CĐT trước khi phê duyệt.

Quy trình xác định nhà thầu trong chỉ định thầu
Quy trình xác định nhà thầu trong chỉ định thầu
 • Chị Định Thầu
 • 10 tháng 6, 2011

Hỏi: Trong quy trình chỉ định thầu (CĐT) Điều 41 NĐ85/CP có quy định “Chủ đầu tư phê duyệt HSYC và xác định một nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm (NL&KN)…” điểm a thuộc khoản 1, ...

Quy trình chỉ định thầu
Quy trình chỉ định thầu
 • Chị Định Thầu
 • 10 tháng 6, 2011

Quy trình thực hiện chỉ định thầu đối với một gói thầu (trừ gói thầu có giá dưới 150 triệu đồng), bao gồm:a) Lập và phát hành hồ sơ yêu cầu;b) Chuẩn bị hồ sơ đề xuất;c) Đánh ...

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật