Kiến thức đấu thầu

Quy định mới về lựa chọn nhà thầu ( Nghị đinh 63/2014)
Quy định mới về lựa chọn nhà thầu ( Nghị đinh 63/2014)
 • Kiến thức đấu thầu
 • 15 tháng 10, 2014

Ngày 26/6/2014, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 63/2014/NĐ-CPquy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8/2014.

Đánh giá hồ sơ đề xuất về tài chính trong đấu thầu
Đánh giá hồ sơ đề xuất về tài chính trong đấu thầu
 • Kiến thức đấu thầu
 • 24 tháng 8, 2014

Đánh giá hồ sơ đề xuất về tài chính một giai đoạn hai túi hồ sơ  ( Kèm theo Nghị Định 63/2014 về đấu thầu )1. Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ đề xuất về tài chính, bao gồm:a) Kiểm ...

Hình thức và phương thức đấu thầu
Hình thức và phương thức đấu thầu
 • Kiến thức đấu thầu
 • 24 tháng 8, 2014

Hình thức và phương thức đấu thầu. Hình thức lựa chọn nhà thầu dựa trên số lượng nhà thầu tham gia đấu thầu để phân chia. Có 7 hình thức đấu thầu:Đấu thầu rộng rãi : Đây là hình ...

Vai trò đấu thầu đối với nền kinh tế quốc dân
Vai trò đấu thầu đối với nền kinh tế quốc dân
 • Kiến thức đấu thầu
 • 24 tháng 8, 2014

Vai trò đấu thầu đối với nền kinh tế quốc dân Đấu thầu góp phần nâng cao hiệu quả của công tác quản lý nhà nước về đầu tư và xây dựng, hạn chế và loại trừ được tình trạng thất ...

Vai trò đối với nhà thầu
Vai trò đối với nhà thầu
 • Kiến thức đấu thầu
 • 24 tháng 8, 2014

Vai trò đối với nhà thầu Tham dự đấu thầu và hướng tới mục tiêu thắng thầu, các nhà thầu phải tự hoàn thiện mình trên tất cả phương diện. Nhờ nguyên tắc công khai và bình đẳng trong ...

Vai trò của đấu thầu
Vai trò của đấu thầu
 • Kiến thức đấu thầu
 • 24 tháng 8, 2014

Vai trò của đấu thầu Hành vi đấu thầu là một hình thức cạnh tranh văn minh trong nền kinh tế thị trường phát triển nhằm lựa chọn nhà thầu đáp ứng các yêu cầu kinh tế kỹ thuật của chủ ...

Khái niệm đấu thầu
Khái niệm đấu thầu
 • Kiến thức đấu thầu
 • 24 tháng 8, 2014

Khái niệm đấu thầu Đấu thầu là một hình thức kinh doanh dựa vào tính chất cạnh tranh công khai của thị trường, không có cạnh tranh thì không có đấu thầu và cũng không cần đến đấu thầu. Có ...

Hình thức cấm tham gia hoạt động đấu thầu
Hình thức cấm tham gia hoạt động đấu thầu
 • Kiến thức đấu thầu
 • 24 tháng 8, 2014

HÌNH THỨC CẤM THAM GIA HOẠT ĐỘNG ĐẤU THẦU Tuỳ theo mức độ vi phạm mà áp dụng hình thức cấm tham gia hoạt động đấu thầu, cụ thể như sau: 1. Cấm tham gia hoạt động đấu thầu từ 6 tháng ...

Giá trị đảm bảo dự thầu
Giá trị đảm bảo dự thầu
 • Kiến thức đấu thầu
 • 24 tháng 8, 2014

Giá trị đảm bảo dự thầu trong HSMT được xác định căn cứ giá gói thầu trong KHĐT. Giá dự toán của gói thầu được duyệt sau đó có giá trị thấp hơn giá gói thầu BMT tự điều chỉnh giá trị ...

Mỗi gói thầu 1 hồ sơ thầu
Mỗi gói thầu 1 hồ sơ thầu
 • Kiến thức đấu thầu
 • 24 tháng 8, 2014

MỖI GÓI THẦU CHỈ CÓ 1 HỒ SƠ MỜI THẦU Tình huống: Mỗi gói thầu chỉ có 1 Hồ sơ mời thầu Điều 6 khoản 4 Luật Đấu thầu (LĐT) có ghi “Mỗi gói thầu chỉ có 1 hồ sơ mời thầu và được tiến ...

Đầu thầu 1 túi hồ sơ
Đầu thầu 1 túi hồ sơ
 • Kiến thức đấu thầu
 • 24 tháng 8, 2014

Các phương thức đấu thầu là thế nào? Đấu thầu một túi hồ sơ Phương thức đấu thầu một túi hồ sơ được áp dụng đối với hình thức đấu thầu rộng rãi và đấu thầu hạn chế cho gói ...

Đấu thầu 1 túi hồ sơ, hai túi hồ sơ
Đấu thầu 1 túi hồ sơ, hai túi hồ sơ
 • Kiến thức đấu thầu
 • 24 tháng 8, 2014

Hỏi: Trong kế hoạch đấu thầu (KHĐT) ghi: Gói thầu tư vấn có giá gói thầu 1 tỷ đồng, áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu là chỉ định thầu, phương thức đấu thầu là 1 túi hồ sơ. Xin hỏi ...

Lựa chọn danh sách ngắn đối với đấu thầu rộng rãi và đấu thầu hạn chế
Lựa chọn danh sách ngắn đối với đấu thầu rộng rãi và đấu thầu hạn chế
 • Kiến thức đấu thầu
 • 24 tháng 8, 2014

Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu: Giai đoạn lựa chọn danh sách ngắn: ( Kèm theo Nghị Định 63/2014 về đấu thầu ) trong đấu thầu rộng rãi Lựa chọn danh sách ngắn trong giai đoạn chuẩn bị lựa chọn ...

Quy trình và phương thức thầu 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ
Quy trình và phương thức thầu 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ
 • Kiến thức đấu thầu
 • 24 tháng 8, 2014

Phương thức thầu 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ gồm quy trình 7 bước liên tục như sau:Quy trình chi tiết các bước như sau: Gồm 7 ...

 Quy trình tổ chưc chào hàng cạnh tranh
Quy trình tổ chưc chào hàng cạnh tranh
 • Kiến thức đấu thầu
 • 24 tháng 8, 2014

QUY TRÌNH TỔ CHỨC CHÀO HÀNG CẠNH TRANH Bước 1: Lập hồ sơ yêu cầu Chủ đầu tư phê duyệt hồ sơ yêu cầu. Hồ sơ yêu cầu bao gồm yêu cầu về mặt kỹ thuật như số lượng, tiêu chuẩn, đặc tính ...

Tiêu chí với gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn và gói thầu hỗn hợp
Tiêu chí với gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn và gói thầu hỗn hợp
 • Kiến thức đấu thầu
 • 24 tháng 8, 2014

Đối với gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn và gói thầu hỗn hợp ( Kèm theo Nghị Định 63/2014 về đấu thầu ) Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu và quy định tại các Khoản 2, 3 và 4 ...

 Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu xây lắp
Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu xây lắp
 • Kiến thức đấu thầu
 • 24 tháng 8, 2014

 Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu xây lắp bao gồm: Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm, kỹ thuật... Ở đây chúng ta đi vào xem xét yếu tố đánh giá năng lực ...

Nghị định 63/2014 về đấu thầu sẽ chuẩn hơn cho hoạt động thầu
Nghị định 63/2014 về đấu thầu sẽ chuẩn hơn cho hoạt động thầu
 • Kiến thức đấu thầu
 • 23 tháng 8, 2014

Hết "cửa" cho nhà thầu "mượn đầu heo nấu cháo" Với nhiều điểm mới nổi bật, Nghị định 63 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà ...

Nghị định 63 về Đấu thầu
Nghị định 63 về Đấu thầu
 • Kiến thức đấu thầu
 • 22 tháng 8, 2014

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 63/2014/NĐ-CP Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2014 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU ...

Chi phí lựa chọn nhà thầu
Chi phí lựa chọn nhà thầu
 • Kiến thức đấu thầu
 • 22 tháng 8, 2014

Chi phí trong quá trình lựa chọn nhà thầu1. Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu, chủ đầu tư quyết định mức giá bán một bộ hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu (bao gồm cả thuế) đối với ...

Danh mục

Loading...