Bài viết

Các tiêu chuẩn dùng để đánh giá đối với gói thầu xây lắp
Các tiêu chuẩn dùng để đánh giá đối với gói thầu xây lắp
 • Đánh giá hồ sơ thầu
 • 23 tháng 9, 2022

Sử dụng tiêu chí đạt, không đạt để xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm, trong đó phải quy định mức yêu cầu tối thiểu để đánh giá là đạt đối với từng nội dung về năng lực và ...

Gói thầu xây lắp là gì?
Gói thầu xây lắp là gì?
 • Kiến thức đấu thầu
 • 23 tháng 9, 2022

Xây lắp là gì? nếu theo dõi các văn bản pháp luật gần đây chúng ta sẽ không tìm được định nghĩa của cụm từ "xây lắp", quay trở về thời kỳ đầu năm 1999 tìm trong Nghị định 88/1999/NĐ-CP về việc ban hành ...

Tiêu chuẩn và phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu quy định thế nào?
Tiêu chuẩn và phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu quy định thế nào?
 • Lập hồ sơ thầu
 • 22 tháng 9, 2022

Tiêu chuẩn và phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu quy định thế nào?

Quy trình thực hiện đánh giá hồ sơ dự thầu
Quy trình thực hiện đánh giá hồ sơ dự thầu
 • Lập hồ sơ thầu
 • 22 tháng 9, 2022

Kiểm tra các thành phần của hồ sơ dự thầu, bao gồm: Đơn dự thầu, thỏa thuận liên danh (nếu có), giấy ủy quyền ký đơn dự thầu (nếu có); bảo đảm dự thầu; các tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ; tài ...

Nguyên tắc đánh giá hồ sơ thầu chuẩn nhất
Nguyên tắc đánh giá hồ sơ thầu chuẩn nhất
 • Đánh giá hồ sơ thầu
 • 25 tháng 6, 2021

Hồ sơ mời thầu là toàn bộ tài liệu sử dụng cho hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, bao gồm các yêu cầu cho một dự án, gói thầu, làm căn cứ để nhà thầu, nhà đầu tư chuẩn bị hồ sơ dự ...

Nguyên tắc đánh giá hồ sơ dự thầu thế nào?
Nguyên tắc đánh giá hồ sơ dự thầu thế nào?
 • Đánh giá hồ sơ thầu
 • 25 tháng 6, 2021

Nguyên đánh giá hồ sơ dự thầu được quy định ra sao? Xin cung cấp cho quý vị như sau: Theo quy định tại Điều 15 Nghị định 63/2014/NĐ-CP quy định nguyên tắc đánh giá hồ sơ dự thầu như sau:

Các nội dung tư vấn đấu thầu của chúng tôi là gì?
Các nội dung tư vấn đấu thầu của chúng tôi là gì?
 • TƯ VẤN ĐẤU THẦU
 • 25 tháng 6, 2021

Tư vấn đấu thầu: giúp người mở thầu đánh giá chính xác các yếu tố về tư cách tham gia dự thầu, các yêu cầu hình thức hồ sơ đúng theo quy định của pháp luật, các yếu tố về vốn, kỹ thuật... để lựa ...

Hủy thầu khi thay đổi quy mô dự án?
Hủy thầu khi thay đổi quy mô dự án?
 • Xử lý tình huống đấu thầu
 • 25 tháng 6, 2021

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 17 Luật Đấu thầu, một trong các trường hợp hủy thầu là thay đổi mục tiêu, phạm vi đầu tư đã ghi trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu.

Có phải cứ đề nghị hủy thầu là sẽ hủy không?
Có phải cứ đề nghị hủy thầu là sẽ hủy không?
 • Xử lý tình huống đấu thầu
 • 25 tháng 6, 2021

Khoản 2, Điều 12 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định trong hồ sơ mời thầu không được nêu bất cứ điều kiện nào nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc ...

Dự án chậm, xong triển khai lại, thời hạn hết thì xử lý thầu ra sao?
Dự án chậm, xong triển khai lại, thời hạn hết thì xử lý thầu ra sao?
 • Xử lý tình huống đấu thầu
 • 25 tháng 6, 2021

Khi Chủ đầu tư đã tiến hành mời thầu gói thầu xây lắp tại thời điểm năm 2018 và chọn được đơn vị trúng thầu, nhưng chưa ký hợp đồng và khởi công xây dựng Đến năm 2020, dự án bắt đầu triển khai ...

Có hủy thầu trong trường hợp này?
Có hủy thầu trong trường hợp này?
 • Xử lý tình huống đấu thầu
 • 25 tháng 6, 2021

Thời gian đăng tải trên báo đấu thầu chậm hơn 2 ngày so với trong hồ sơ yêu cầu có hủy thầu không?

Trình tự hủy thầu thế nào?
Trình tự hủy thầu thế nào?
 • Hồ sơ đấu thầu
 • 25 tháng 6, 2021

Khoản 5 và Khoản 2, Điều 20 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định kết quả lựa chọn nhà thầu phải được thẩm định theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 4, Điều 106 của Nghị định này trước ...

Có hủy thầu khi tư vấn đấu thầu chưa đủ năng lực?
Có hủy thầu khi tư vấn đấu thầu chưa đủ năng lực?
 • Xử lý tình huống đấu thầu
 • 25 tháng 6, 2021

Hồ sơ mời thầu (HSMT) công trình xây dựng một giai đoạn một túi hồ sơ được đơn vị tư vấn lập HSMT và đánh giá hồ sơ dự thầu (HSDT) lập và chủ đầu tư phê duyệt, phát hành.

Tư vấn đấu thầu: Lập hồ sơ, tổ chức, thẩm định hồ sơ, thẩm định kết quả thầu
Tư vấn đấu thầu: Lập hồ sơ, tổ chức, thẩm định hồ sơ, thẩm định kết quả thầu
 • TƯ VẤN ĐẤU THẦU
 • 25 tháng 6, 2021

Tư vấn đấu thầu cung cấp dịch vụ về đấu thầu như sau: Mời quý khách hàng liên hệ với chúng tôi để đặt hàng:

Phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu là gì?
Phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu là gì?
 • Đánh giá hồ sơ thầu
 • 25 tháng 6, 2021

Phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu được pháp luật quy định như thế nào? Căn cứ theo Điều 39 và 40 Luật đầu thầu 2013 thì

Đấu giá và đấu thầu có khác nhau không?
Đấu giá và đấu thầu có khác nhau không?
 • Tin đấu giá
 • 25 tháng 6, 2021

Về bản chất kinh tế của hai hoạt động đấu thầu và đấu giá đã có sự khác nhau căn bản. Chính vì thế mới có sự phân biệt hai hoạt động riêng biệt như trên. Bởi vậy bạn có thể hiểu và phân biệt như ...

Một giai đoạn 1 túi hồ sơ hay một giai đoạn 2 túi hồ sơ?
Một giai đoạn 1 túi hồ sơ hay một giai đoạn 2 túi hồ sơ?
 • Xử lý tình huống đấu thầu
 • 25 tháng 6, 2021

Có thể thấy chỉ những gói thầu mua sắm hàng hóa quy mô nhỏ mới được phép áp dụng phương thức lựa chọn nhà thầu một giai đoạn một túi hồ nhưng gói thầu của đơn vị bạn là gói thầu mua sắm hàng hóa có ...

Các hình thức đấu giá  theo luật hiện hành
Các hình thức đấu giá  theo luật hiện hành
 • Tin đấu giá
 • 25 tháng 6, 2021

Tổ  chức đấu giá tài sản thỏa thuận với người có tài sản đấu giá lựa chọn một trong các hình thức sau đây để tiến hành cuộc đấu giá. Theo quy định hiện hành, có các hình thức đấu giá sau:

Tư vấn Lựa chọn Nhà thầu
Tư vấn Lựa chọn Nhà thầu
 • TƯ VẤN ĐẤU THẦU
 • 25 tháng 6, 2021

Quy định đấu thầu hiện nay khung pháp lý về lựa chọn nhà đầu tư đã góp phần hoàn thiện cơ chế thu hút vốn đầu tư tư nhân; tăng cường công khai minh bạch; làm rõ các hình thức lựa chọn nhà đầu tư; đảm ...

Chúng tôi là chi nhánh khi tham gia đấu thầu bị loại có đúng không?
Chúng tôi là chi nhánh khi tham gia đấu thầu bị loại có đúng không?
 • Xử lý tình huống đấu thầu
 • 25 tháng 6, 2021

Trong trường hợp chi nhánh được người đại diện pháp luật của Công ty ủy quyền (cả về chữ ký và con dấu) thì người được ủy quyền có thể dùng chữ ký và con dấu của Chi nhánh để tham dự thầu. Nhưng ...